Vikarer, som er håndplukket af os

Gennem vores store netværk finder vi vikarer, som med deres uddannelsesmæssige baggrund og store erfaring egner sig til at være vikarer hos os.Sådan vælger vi vikarer:

Uddannelsesmæssig baggrund

Vi bruger udelukkende vikarer med erfaring og uddannelse inden for de områder, vi tilbyder at stille mandskab til. 


Dette er vigtigt og nødvendigt for at kunne sikre den rette og nødvendige omsorg, støtte og hjælp til borgerne og det faste personale. 


I kan derfor trygt overlade vores vikarer til de opgaver, I har brug for hjælp og støtte til. Voksne med livserfaring

Vores vikarer er alle voksne mennesker med en masse livserfaring.


Dette lægger vi højt vægt på i udvælgelsen af vores vikarer, da det sikrer os og jer, at vikarerne er i stand til at håndtere og møde de udfordringer, der end må være på jeres institution, korrekt og på mest professionelle vis.


Det er nødvendigt for at skabe tryghed blandt personale og borgere, som jo netop er det, vi ønsker, vores vikarer skal medvirke til. 
Typiske vikarer hos Steka Vikar

Erfarne politifolk og fængselsbetjente

Disse mennesker har været ude for mange forskelligartede arbejdsopgaver, som kræver en vis professionalisme og psyke at kunne udføre.


Gennem deres arbejde med mennesker, der nogle gange har det sværere end andre, har de oparbejdet en erfaring og ballast, som gør dem i stand til på professionel vis at møde borgeren i øjenhøjde. 

Politifolk og fængselsbetjente er gode til at skabe ro og udvise autoritet. 


De er særligt gode til at tage sig af de borgere på jeres bosted, som har tendens til udadreagerende adfærd, da de er uddannede til at tage hånd om sådanne situationer. 

Erfarne sygeplejersker og SOSU assistenter.

Sygeplejersker og SOSU assistenter er gode i arbejdet som vikarer, da de arbejder med forskellige typer mennesker hver dag. 


De er rummelige og i stand til at møde borgeren i øjenhøjde med udgangspunkt i pleje og omsorg, som er nødvendig for at skabe ro og tryghed i hverdagen.  

Sygeplejersker og SOSU assistenter er empatiske og omsorgsfulde i deres arbejde med andre mennesker. 


En stor del af deres arbejdsopgaver er netop at skabe tryghed og god atmosfære hos de borgere, de har til opgave at tage sig af. 


Erfarne ambulancereddere

Ambulancereddere er vant til at være omstillingsparate, da de i deres arbejde ikke altid ved, hvad de kommer ud til eller bliver mødt med. 


De er i stand til at skabe ro, tillid og stabilitet i kaotiske situationer, hvilket er særligt trygt for det faste personale. 

Ambulancereddere er gode til at skabe ro og til at danne sig et overblik. Desuden er de omstillingsparate og tillidsvækkende, hvilket skaber tryghed for borgere såvel som for det faste personale. 

Erfarne pædagoger

Socialpædagoger er særligt gode i arbejdet som vikarer på institutioner og bosteder, da de er dygtige til at forstå og afkode mennesker.


Med deres faglighed og kompetencer kan de skabe en øget livsværdi samt bedring for mennesker med sindslidelser. De er gode til at udvise empati og tale til og med mennesker, da de med afsæt i deres uddannelse og praktiske erfaring hurtigt kan afkode, hvordan den enkelte borger mødes bedst. 

Få et bud på vikarhjælp

Vi står klar til at hjælpe. Tøv ikke med at kontakte os - så bliver dit personale og dine beboere glade . Det tør vi godt love.

Copyright Steka Vikar Odinsvej 9 - 4600 Køge - Tlf.: 3138 6888

CVR. 33567944